//

Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

Fareler ve İnsanlar


File Name : Fareler ve İnsanlar Pdf

Read File


Önnot: Kitabın çevirmeninin "Muzaffer Reşit" olan ismi 1982'den sonraki baskılarda "Yaşar Nabi Nayır" olarak basılmıştır. - - - Bu kitap kısadır. Ama kudreti büyük. Bu kitap sert bir ifadeyle, çok kere hatta kabaca yazılmıştır. Ama iffet ve muhabbetle yoğrulmuştur. Şimal Amerikanın bazı yazarlarında erişilmez bir sır var. Şahısların iç alemlerini asla tasvir etmezler. Hareketle Önnot: Kitabın çevirmeninin "Muzaffer Reşit" olan ismi 1982'den sonraki baskılarda "Yaşar Nabi Nayır" olarak basılmıştır. - - - Bu kitap kısadır. Ama kudreti büyük. Bu kitap sert bir ifadeyle, çok kere hatta kabaca yazılmıştır. Ama iffet ve muhabbetle yoğrulmuştur. Şimal Amerikanın bazı yazarlarında erişilmez bir sır var. Şahısların iç alemlerini asla tasvir etmezler. Hareketlerinin amillerini göstermezler. Hatta onları düşündürmeye bile yanaşmazlar. Hemingway, Dashiell Hammet, Erskine Caldwell, James Cain, okuyucularına, "İşte şu adam veya şu kadının yaptığı işler. İşte konuştukları. Gerisi sizi alakadar etmez. Beni de hiç." der gibidirler. Joseph Kessel
Download File
 
Up