//

Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

Ka Hopita: A I 'Ole, I Laila a Ho'i Hou Mai


File Name : Ka Hopita: A I 'Ole, I Laila a Ho'i Hou Mai Pdf

Read File


He mo olelo moemoe k ia i haku ia a ua hele laul loa kona kama ina ma waena o n k naka o n pae makahiki like ole. Ua pili ka mo olelo i kekahi hopita i kapa ia o Bilbo Baggins a k ili ia o ia e ke k ula, o Gandalf, a me umi kumam kolu mau peke, e hele p i kekahi huaka i kupaianaha i ka imi i kekahi pu u kula a ia i i kia i ia e kekahi kelakona. He ku ih k ia Bilbo Baggins He mo olelo moemoe k ia i haku ia a ua hele laul loa kona kama ina ma waena o n k naka o n pae makahiki like ole. Ua pili ka mo olelo i kekahi hopita i kapa ia o Bilbo Baggins a k ili ia o ia e ke k ula, o Gandalf, a me umi kumam kolu mau peke, e hele p i kekahi huaka i kupaianaha i ka imi i kekahi pu u kula a ia i i kia i ia e kekahi kelakona. He ku ih k ia Bilbo Baggins i ka hele p ma muli o kona k nalua i n mea weliweli, a he ku ih n ho i o ia i kona koa iho a me kona akamai i ka aihue ana. H l wai o ia me n hakua, n oaka, n peke, n m wao, a me n nanana pilikua, a p p leo o ia me ke kelakona, o Smaug kona inoa, a me kona makemake ole loa n na e, komo akula o ia i loko o ke Kaua o n P ali Elima. O ia kekahi o n hana a ua Bilbo nei. I k ia w, ua kama ina ka inoa o Bilbo Baggins ma ke ano o ia kekahi o ka po e me e o n mo olelo k kamali i o ke ano. Ua k kau ia ua mo olelo nei e Polopeka Tolkien no k na po e keiki pono n, a ma ia hope mai, ua ho omaika i laul loa ia o "Ka Hopita" i kona w koke iho n i puka ai. n, ua loa a ua puke nei no ka manawa mua ma ka lelo Hawai i a ua mikioi ka hana a R. Keao NeSmith ma ka unuhi ana. Hui p ia i loko o ua puke nei n ki i a me n palapala ina i kaha ia e ka mea k kau.
Download File
 
Up