//

Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

Paper Towns (Filipino Edition)


File Name : Paper Towns (Filipino Edition) Pdf

Read File


Sino ba talaga si Margo? Buong buhay nang minamahal ni Quentin Jacobsen ang kahanga-hanga at adventurous niyang kapitbahay sa Jefferson Park. Ito'y walang iba kundi si Margo Roth Spiegelman. Pero hanggang litaw-tingin lang ang nagagawa ni Q. Kaya noong minsang inakyat ni Margo ang bintana ng kuwarto ni Q, naka-ninja costume pa itong pumasok sa kanyang bahay at buhay, sumama Sino ba talaga si Margo? Buong buhay nang minamahal ni Quentin Jacobsen ang kahanga-hanga at adventurous niyang kapitbahay sa Jefferson Park. Ito'y walang iba kundi si Margo Roth Spiegelman. Pero hanggang litaw-tingin lang ang nagagawa ni Q. Kaya noong minsang inakyat ni Margo ang bintana ng kuwarto ni Q, naka-ninja costume pa itong pumasok sa kanyang bahay at buhay, sumama na siya. Kahit pa kasasabwatin lang siya ng dalaga sa isang serye ng malupit na paghihiganti sa kalagitnaan ng gabi. Kinaumagahan sa eskwela, pagkatapos ng magdamag nilang pakikipagsapalaran, natuklasan ni Q na si Margo ay bigla na lang naging isang misteryo. Ilang clue ang natukoy ni Q—at nalaman niyang iniwan ni Margo ang lahat ng ito para sa kanya. Pilit niyang pinagdugtong-dugtong ang mga tali at pisi para matagpuan ang minamahal. Pero bakit gano’n? Kung kalian natutuhan na niya ang matalahib na daan palapit ditto, saka lang napapalayo ang dalaga, ang dalagang inakala niyang kilalang-kilala niya kahit noon pa, mula ulo hanggang paa . . .
Download File
 
Up