//

Download or Read Free Ebook Now


Today, 2018

No està escrit a les estrelles


File Name : No està escrit a les estrelles Pdf

Read File


Tot i que la medicina ha aconseguit reduir el tumor i li ha regalat uns anys més de vida, la Hazel segueix sent una malalta terminal. El seu final sembla que ja estigui escrit. Però l’aparició d’Augustus Waters al grup de suport de nois amb càncer canvia radicalment la seva vida. La història està a punt de ser reescrita. 
Download File
 
Up