//

SITE_DESC


Today, 2018

Ти, непрестанна новина: стихотворения


File Name : Ти, непрестанна новина: стихотворения Pdf

Read File


Иван Ланджев (1986) е автор на: Поезия „По вина на Боби Фишер“ (2010) „Ние според мансардата“ (2014) / „Wir Mansardenmenschen“ (Berlin, 2017) Хуманитаристика „Поетика на себенадмогването. Наративни стратегии у късния Лев Толстой“ (2017)
Download File
 
Up